Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.03.2021 16:18 (Üye) Soru : xxxxt ve yyyy v.b gazetelere verilmek üzere İlanlara aracılık eden bir Ltd.şti kdv mükellefi olan müşterilerinden almış olduğu ilan hizmetlerine ( kayıp,zayii,eleman,arsa satış ilanı vb.) kdv tevkifat uygulaması gerekirmi? İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap : KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar tarafından, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımlarında (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılacaktır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmeyecektir. Yapılan işin Yukarıdaki tanımlara girmediği görüşündeyiz. Bu neden ile Tevkifat uygulanmayacağı görüşündeyiz. Ancak konu hakkında özelge alınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.