Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.03.2021 10:46 (Üye) Soru : Belirli Süreli İş sözleşmesi olan personel ve 6 aydır süren Uzun süreli raporu var., Personel çıkışı ile ilgili Pandemi çıkış yasağı nedeniyle Sağlık nedeniyle çıkış yapılamıyor. Belirli Süreli iş sözleşmesi ise doluyor. Çıkış işlemi yapılabilir mi? Belirli süreli Sözleşmesi olan personelin sözleşme bitiş tarihi zamanında Sağlık raporu olması durumunda çıkış hangi tarihte yapılabilir.

Cevap : işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerinde isitirahat (rapor) kullanması, dolayısıyla da işe gelmemesi sebebiyle işveren için iş sözleşmesini fesih hakkı yani işçiyi işten çıkarma hakkı; istirahat (rapor) süresinin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre İş Kanununun 17 nci maddedeki bildirim (ihbar) sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Yani daha açık bir anlatımla istirahat süresinin; – İşyerindeki kıdemi 6 aydan az olan işçi için 8 haftayı, – İşyerindeki kıdemi 6 aydan 1.5 (birbuçuk) yıla kadar olan işçi için 10 haftayı, – İşyerindeki kıdemi 1.5 (birbuçuk) yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için 12 haftayı, – İşyerindeki kıdemi 3 yıldan fazla sürmüş olan işçi için 14 haftayı, aşması halinde işverenin iş sözleşmesini feshetme yani işçiyi işten çıkarma hakkı doğar. Buradaki kıdemden kastedilen işçinin işe girdiği tarihten itibaren geçen süredir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.