Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.03.2021 09:03 (Üye) Soru : Merhaba. Bilanço usulüne tabi, şahıs firmasında, aktife kayıtlı bir bina var. Binanın aktife girdiği tarih 10 yıldan fazla. Şahıs firmalarında aktife kayıtlı gayrimenkullerin satışında (Gelir vergisi Yönünden) herhangi bir istisna olmadığı görüşündeyim. Bazı meslektaşlarım, müşterime, aktife kayıtlı olsa dahi, gayrimenkullerin 5 yıl elde tutulması ve sonrasında elden çıkarılması durumunda değer artış kazancı kapsamında gelir vergisinden istisna olacağı yönünde paylaşımlarda bulunmuşlar. Değer artış kazancına dair istisna aktifte kayıtlı olmayan Gayrimenkuller için uygulanabileceği, aktife kayıtlı gayrimenkullerde kayıtlı değer ile satış bedeli arasında oluşan tutarın gelir veya gider olarak dikkate alınacağı düşüncesindeyim. Sorum, aktife kayıtlı gayrimenkul (bina) satışında, aktifteki değer ile satış değeri arasında oluşan olumlu farkın (satış karı) defter kayıtlarında ve Gelir Vergisi Beyannamesinde ne şekilde yer alması noktasındadır. Yanıtınız için Şimdiden teşekkür ediyorum.

Cevap : Düşünceniz ve YORUMLARINIZ doğrudur. Bazı arkadaşlarınız şahsi mülkiyet ile ticari mülkiyet kavramını karıştırmaktadırlar. Satış değeri ile alış değer, arasındaki fark TİCARİ kazanç olarak 649 hesap da yer alır .istisna veya başka indirim olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.