Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.03.2021 10:27 (Üye) Soru : Merhaba serbest meslek faaliyetlerinde , serbest meslek erbabına ait sağlık harcamaları (ilaç,muayene v.s. ) gider yazılabilir mi? ayrıca serbest meslek erbabına ait bağkur ödemeleri nasıl giderleştirilir?

Cevap : Doğrudan gider yazılmaz. S.Meslek erbapları eğitim ve sağlık harcamaları için , YILLIK GV Beyannamesinde ; Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle belgelenmesi koşuluyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilen gelirden indirilebilir.(GVK 89/2) Bağ-kur primleri serbest meslek kazanç defterine gider yazılır.(GVK Md.68)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.