Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.03.2021 10:59 (Üye) Soru : Merhaba, Emekli Sandığı Vakfı olduğumuz için Kdv mükellefiyetimiz yok. 01.03.2021 tarihi itibariyle geçerli olan 35 seri nolu tebliğ şartlarına göre Kdv tevkifatı iadelerinde fatura kesmemiz isteniyor. Bu durumda bizim gibi kurumlar nasıl bir yol izleyecektir? Görüşünüz için yardımınızı rica ederiz.

Cevap : "Kdv tevkifatı iadelerinde fatura kesmemiz isteniyor." cümleniz anlaşılamamıştır. Ancak Vakfınıza yapılan hizmetler için KDV mükellefi olmasanız da KDV tevkifatı yapılacaktır. Bağlı olduğunuz VD de (2) nolu KDV mükellefiyeti tesis ettirmeniz gerekir. KAPSAM KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.” KAPSAM da belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan Tebliğde belirtilmeyen DİĞER BÜTÜN HİZMETLER İçin hizmeti satanlar tarafından hesaplanan KDV den 5/10 oranında tevkifat yapılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.