Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.03.2021 14:58 (Üye) Soru : İyi Günler 9/2/2021 tarihinde vuk 509 nolu tebliğde açıklanan e faturaya geçme zorunluluğu olan işletmelerde sgk ile sözleşme imzalamayan medikal malzeme satanlar varmıdır?Tebliğde net anlaşılmıyor

Cevap : Merhaba; VUK 526 kapsamında; Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb ilgili yönetmelik kapsamında e-fatura uygulamasına dahil olacak mükellefler SGK anlaşması olan kurumlardır iyi günler dileriz
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.