Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.03.2021 11:23 (Üye) Soru : Mali Müşavirliğini yaptığım; ................ Vergi Numaralı şirketimizin 2021/Ocak ayı MUHSGK beyannamesini 22.02.2021 tarihinde saat 16:13’te 00çC-Y4H2-J8uY-1F3c işlem no ile sisteme yükledik. Ancak beyannamemizi, sistem kontrolü sonucunda hatalı duruma düşmesi sebebiyle iptal ettik. Daha sonra gerekli düzeltmeleri yaparak aynı gün (22.02.2021) saat 16:49’da L0AA-5WdV-PahX-jO5K işlem no ile sisteme yükledik. Sistem kontrolü sonucunda bir hata bulunamamış ve beyannamemiz tarafımızca onaylanmıştır. Onaylanma sonucunda tarafımızca tahakkuk belgelerinin dökümü alınmıştır. 01.03.2021 tarihinde banka aracılığıyla SGK tahakkuğunu ödemeye çalıştığımızda ise tahakkuğun karşılıksız olduğu uyarısını ile karşılaştık. Kontrol amaçlı sisteme girdiğimizde karşımıza ilginç bir hata silsilesi çıktı. İlk beyannameyi iptal ettikten sonra gönderip onayladığımız ikinci beyannamemizin SGK bildirgelerinin sistem tarafından iptal edilmiş olduğunu, ilk gönderdiğimiz beyanname ise iptal olarak gözükmesine karşılık içine girdiğimizde SGK bildirgelerinin onay bekliyor durumuna döndüğünü gördük. Not: 02/03/2021 Tarihinde 189 nolu hattı arayarak Gelir idaresinden destek aldım.Yapmış olduğumuz görüşmede sorunun sistem kaynaklı olduğu.Vadesi geçmeden beyanname verdiğimi ve sgk tahakkukunun sistem hatasından dolayı oluşmadığını.Bu hatanın sgk tarafınızdan çözüleceği söylendi.Şu ana kadar çözüm olmadı.ne yapabilirim.Teşekkür ederim,

Cevap : Bağlı bulunduğunuz SGK ya dilekçe ile durumu izah ediniz ve dilekçenize cevap isteyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.