Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.03.2021 17:39 (Üye) Soru : Sayın yetkili Yıllık beyanname ile beyan edilen gelirden indirilmesi gereken YALNIZ sağlık sigortası primi bulunmaktadır. Sağlık sigortası indirim oranı beyan edilen gelirin % 15 imidir (yıllık asgari ücret tutarını geçmemesi şartıyla) yada beyan edilen gelirin % 5 imidir (yıllık asgari ücret tutarı toplamından fazla olmamak şartıyla) Teşekkürler

Cevap : Şahıs Sigorta Primleri GVK89/1 Beyan edilen gelirin % 15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, gelir sahibinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin % 50’si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri beyan edilen gelirden indirilebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.