Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.03.2021 17:55 (Üye) Soru : Merhaba, Bilanço usulüne göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinde KKEG leri nereye yazacağıız. Bir önceki cevaplarınızda '' Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflere ait Ticari Kardan Mali Kara ulaşmak için yapılan hesaplamayı gösteren bildirim '' alanına yazın demişsiniz ama o alanda KKEG yazabileceğimiz alan yok.

Cevap : İlgili sayfada bulunan "OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR " Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar Satırına yazılır. ( Gelir tablosundaki KKEG 689 Hs. ) Ayrıca sayfada yer alan alanlara Gelir tablosunda kullandığınız Diğer yazılması gereken ilgili satırlarda yazılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.