Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.03.2021 09:32 (Üye) Soru : 2020 yılında Ticari kazanç geliri 1500 TL, işyeri kira geliri brüt 48.000 TL.İşyeri kira gelirini bildirecekmiyiz.Bildireceksek hangi kanuna göre deteylı yazarmısınız.

Cevap : GVK 86/1-c FIKRASINA GÖRE GVK 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması koşuluyla, Türkiye'de tevkifata tâbi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratların toplamı ,49.000 TL AŞMASI HALİNDE 1.500+ 48.000 = 49.500 TL) BEYAN EDİLİR.GELİR VERGİSİ KANUN 85-86 ve 103. Maddelerini iinceleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.