Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.03.2021 09:43 (Üye) Soru : ''193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 96 ncı maddesinde hesaben ödeme; vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.'' cümlesinden hareketle mükellef için 2020 yılında kira tahakkuku yaptık, stopajları beyan ettik, mal sahibine pandeminin de etkisiyle mükellef borçlanmıştır. Mal sahibi kira alacağı içinde mahkeme yoluna gitmiştir. Şimdi mal sahibinin Mali Müşaviri beni aradı çok vergi çıktığı için sadece tahsil ettiği kiraları beyan edeceğini söyledi. Bu durumda beyan düzeltmesi yapmamı istedi. Mükellef bunu kabul etmiyor. Düzeltsem Maliye ile sorun yaşayacağız. Alacağından Pandemiyi dikkate alarak vazgeçse, bunu Maliyeye geçerli sebep olarak sunup düzeltme yaparım. Mükellefi 31.10.2020 tarihinde işlerinin bozulması nedeniyle kapattık. Çözümü nedir bu sorunun? Teşekkürler.

Cevap : Maliye ile neden sorun yaşansın Siz muhtasar da beyan etmiş iseniz sorun olmaz.Düzeltme yapılamaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.