Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.03.2021 10:42 (Üye) Soru : merhaba, Şirketimize kayıtlı hasar yapan bir aracımıza ait masrafları sigorta şirketine yansıtma faturası keseceğiz. Bu yansıtma faturasında tevkifat uygulanmalı mı? 35 Seri No.lu Tebliğ ile kısmi KDV tevkifatı uygulamalarında değişiklikler ile Sigorta şirketleri de tevkifata tabi tutulmuştu. Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve KDV Genel Uygulama Tebliğinde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulamasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. şeklindeki açıklamaya istinaden bilgi vermenizi ve tevkifat uygulanmayacak ise konu ile ilgili gerekçeyi de paylaşmanızı rica eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap : 5/10 Oranında KDV tevkifatı yapılacaktır. KAPSAM KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, SİGORTA ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. KAPSAM da belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan Tebliğde belirtilmeyen DİĞER BÜTÜN HİZMETLER İçin hizmeti satanlar tarafından hesaplanan KDV den 5/10 oranında tevkifat yapılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.