Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.03.2021 13:00 (Üye) Soru : Sayın yetkili, Cami derneğine , cami yapımı için bağışta bulunulacak. Kurumlar vergisinden indirim konusu yapabilir miyiz. Teşekkür ederim .Saygılarımla,

Cevap : Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince Cami Derneğine caminin inşasında kullanılmak üzere Dernek makbuz mukabili yapılan ya da bu amaçla açtırılan banka hesabınıza yatırılan bağış ve yardımlar, Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi çerçevesinde, vergi matrahının tespitinde indirim unsuru olarak dikkate alınabilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.