Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.03.2021 13:22 (Üye) Soru : Kira geliri beyanında indirilen eğitim harcamalarında Vakıf üniversitelerine yapılan ödeme eğitim gideri sayılırmı?. İlgili mükellefin gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması gerekirmi

Cevap : Eğitim ve sağlık indirimi yapılabilmesi için Faturayı düzenleyen mükellefin GELİR/KURUMLAR vergisi mükellefi olması gerekir.Vakıf üniversiteleri KV mükellefi değildir. Eğitim ve Sağlık Harcamaları GVK 89/2 ; Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle belgelenmesi koşuluyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilen gelirden indirilebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.