Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.03.2021 13:51 (Üye) Soru : Sayın Yetkili, az önceki soruya ek olarak , Kamu Yararına Çalışan Dernekler, haricinde herhangi bir Cami derneğine inşaat için yapılan yardımlar Kurumlar vergisinden indirim konusu yapılabilir mi. ? Yapılırsa tamamı mı yoksa belli bir oranda mı indirim konusu yapılabilir. Saygılarımla, teşekkür ederim.

Cevap : Kanun maddesinde ibadet haneler için farklılık vardır. Yardımın tamamı indirilir. KVK 10-(1) ç) (c) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı.indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.