Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.03.2021 17:35 (Üye) Soru : Merhaba, merkezi Almanya'da bulunan şirketin Türkiye'de açılan İrtibat bürosunun çalışanlarının maaşları irtibat bürosunun Almanya ofisinden Türkiye ofisindeki banka hesabına geliyor ve maaş ödemeleri bu hesaptan çalışanların hesabına döviz olarak yatırılıyor. Maaşlarından gelir vergisi kesintisi istisnası uygulanabilir mi? Bu durumda çalışanın ayrıca gelir vertgisi beyannamesi vermesi gerekir mi?Bilgilerinizi rica ederim.

Cevap : GVK 23/14 maddesi aşağıdaki gibidir. 14. a) Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler; b) Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin, Ekonomi Bakanlığından alınan izne istinaden kurulan bölgesel yönetim merkezlerinde münhasıran merkezin faaliyet izni kapsamında istihdam ettikleri hizmet erbabına Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler; GV den istisnadır. Yukarıdaki şartlar var ise Ücretler den GV kesilmez. Diğer taraftan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Tevkifata tabi olmayan ücretler" başlıklı 95 inci maddesinde, ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabının bu ücret gelirleri için yıllık beyanname vermelerinin gerektiği hükme bağlanmıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.