Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.03.2021 09:23 (Üye) Soru : Merhaba; Özmalımız ile taşıma işi ile uğramaştayız.1.Sorum; sabah yaptığımız taşıma için ilk fatura 1000.-tl sınırını aşmadığından dolayı tevkifatsız düzenlenmiştir.öğleden sonra aynı firmanın bir taşıma işi daha gerçekleşmiştir.Bu durumda tevkifat sınırı aşılmaktadır.bu durumda nasıl fatura düzenlicez.2.sorum; fatura kesilen firmanın alt firmalarının işlerini yapıyoruz.toplamda tevkifat sınırını aşıyor fakat firma faturaları her işlem için olduğunu söylemesinden dolayı bölerek kesilmesini istemektedir.Yardımcı olurmusunuz.

Cevap : 2. Faturayı KDV tevkifatlı düzenleyeceksiniz.Bölerek fatura düzenlenmez.Müşterinin değil hukukun gereği yerine getirilir. KDV uygulama Gn Tb..aşağıdaki hüküm yer almaktadır. """Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000.-TL'yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılacaktır. """
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.