Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.03.2021 09:28 (Üye) Soru : sayın danışman ; mükellefimiz bilanço usulüne göre defter tutmaktadır ve 01.01.2020 tarihinden hasılat esaslı kazanç usulüne tabi. Vereceğimiz gelir vergisi beyannamesinde ekine yine ayrıntılı gelir vergisi ve bilanço tablosu doldurulacak mı .Ayrıca hasılat esası vergilendirme gayrisafi hasılat üzerinden hesaplandığından dolayı gelir tablosundaki karı ile vergi matrahı arasında doğacak fark bir sorun olur mu ;iyi çalışmalar

Cevap : Hasılat esaslı defter tutanlar Normal Bilanço ve gelir tablolarını bilanço ekinde doldurmak zorundadır.Vergileme hasılat esaslı bölümde beyan edilen rakama göre yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.