Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.03.2021 11:15 (Üye) Soru : Kiracı ödeme aczine düştüğünde, Kiraya veren teminat mektubunu tahsil ettiğinde gelirin hangi kod adı altında bildirimi yapılacağıyla ilgili cevabınız için teşekkür ederim. Ama ben sormak istediğimi tam soramadım galiba, Kiracı, kiraya verenin tahsilatını muhtasar ile bildirimini yapmamıştır, bu durumda kiraya veren yıllık GGMSİ bildiriminde Brüt gelire taşıyıp vergi stopajını da göstererek mi beyan edecek yoksa net tutar üzerinden stopaj göstermeden mi beyan edecek. Saygılarımla

Cevap : İş yeri kira gelirlerinde GV stopajının yapılıp yapılmamasının önemi yoktur. Mal sahibinin GV stopajından sorumluluğu yoktur.Brüt kira geliri beyan edilir. GV stopajının ödenip ödenmediğine bakılmaksızın GV stopajı hesaplanan vergiden mahsup edilir. Mal sahibi kiracısını uyararak Muhtasar beyannamede beyan edilmeyen GV stopajının VUK 371. maddesine göre Pişmanlık ile beyan edilmesini önermesi yerinde olur.Aksi durumda idare kiracıya cezalı işlem yapabilir. Teminat mektubunun paraya döndüğünün bilgisi mutlak kiracının bilgisinde dir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.