Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.03.2021 14:07 (Üye) Soru : Merhabalar , inşaata bağlıcaz 2 bloktan oluşuyor 2 tane ruhsat çıkmış bu durumda 2 tane mi dosya açmamız gerekiyor veya tek dosya açabilirmyiz

Cevap : 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenlerin, en geç sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihte Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimine işyeri bildirgesi vererek işyeri dosyası açtırmaları gerekmektedir. Özel nitelikteki bina inşaatları için düzenlenen yapı ruhsatlarının her biri için de aynı şekilde işlem yapılması gerekmekle birlikte, parsellerinin bitişik ya da yakın olması ve sigortalıların birbirine karışması şartıyla aynı işverene ait birden fazla inşaatın tek sicil numarası verilerek tek dosyada işlem görmesi de mümkün bulunmaktadır. Ancak, bunun için, ilgili işverenin inşaata başlanılmadan önce inşaatın işlem görmesi gereken Kurumun ilgili birimine yazılı olarak başvurmak suretiyle izin alması gerekmektedir. Aksi halde, sonradan, yanı inşaat başladıktan sonra yapılabilecek bu tür talepler uygun karşılanmamaktadır. Birden çok inşaatın aynı sürede yapılarak ve iki veya daha fazla yılda bitirilmesi, ayrıca tümünün tek dosyada işlem görmesine izin verilmesi halinde, binaların tümünün bitirildiği yıldan bir önceki yıla ilişkin birim maliyet bedeli dikkate alınarak bulunacak toplam maliyet bedeli üzerinden asgari işçilik değerlendirilmesinin (araştırma işleminin) yapılması icap etmektedir. Örneğin, 2008 yılında başlayarak 2011 yılında bitirilecek olan ve beş parselde birlikte yapılan bina inşaatlarının tek dosyada işlem görmesi durumunda, maliyet bedelinin, bu inşaatlara ait tüm ruhsatlardaki yüzölçümü toplamının, 2010 yılı için belirlenen birim maliyet bedeli ile çarpılmak suretiyle hesaplanması gerekecektir. Aynı inşaatların tek dosyada işlem görmesi için yazılı talepte bulunulmaması, dolayısıyla her birinin ayrı ayrı tescil edilmesi halinde ise, bu defa her birine ilişkin asgari işçilik değerlendirmesinin (araştırma işleminin) yapıldıkları süreler de dikkate alınarak birbirinden bağımsız yapılması gerekeceği tabiidir. Burada önemli olan husus, işverenin, birden çok inşaatın tek dosyada işlem görmesine ilişkin tercihini inşaatlara başlanılmadan önce yapması gerekmekte, ayrıca bu başvurusu üzerine kendisine izin verilmesidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.