Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.03.2021 14:56 (Üye) Soru : Sayın ilgili ; 213 sayılı V:U:K göre defter tutmaya mecbur olan Gerçek Kişi Mükelleflerin Gelir Vergisine Tabi Menkul Sermaye İratları ve bunlara müteallik Giderleri Diğer kazançlarını tespit için tuttuğu hesaplara karıştırılmadan ve onlarla birleştirilmeden Serbest Meslek Kazanç Defterinin ayrı bir sayfasına veya ayrı bir deftere veyahut bir cetvele ayrı ayrı kaydetmesi gerekir .demekte. Bu durumda Defter Beyan Sistemi uygulamasında , bu tür GELİRİ nasıl ve ne şekilde deftere kaydetmemiz mümkün olacaktır. Lütfen bu konuda bir açıklama yapabilir misiniz. Teşekkürler

Cevap : Sorunuzdaki tanımlama 1961 yılında yürürlüğe giren VUK hükmüdür. DBS sisteminde bunun ile ilgili bir bölüm olmaz. Kişiler elde ettiği MSİ larını kendileri özel olarak takip eder ,Beyanı gereken tutar var ise yıllık beyanname ile beyan ederler.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.