Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.03.2021 09:37 (Üye) Soru : Merhaba Üstad. bir mükellefim elektrik tesisat işleri yapmaktadır.kesmiş olduğumuz faturada sadece işçilik varsa tevkifata tabimidir. faturada malzeme yazarsak değişirmi konu

Cevap : KAPSAM KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. KAPSAM da belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan Tebliğde belirtilmeyen DİĞER BÜTÜN HİZMETLER İçin hizmeti satanlar tarafından hesaplanan KDV den 5/10 oranında tevkifat yapılacaktır. YUKARIDA belirtilen kurum ve kuruluşlara verilecek İŞÇİLİK İÇİN düzenlenecek faturada 5/10 oranında KDV tevkifatı yapılır. Yukarıdaki kurum ve kuruluşlar dışındaki mükelleflere verilen hizmette kdv tevkifatı olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.