Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.03.2021 09:38 (Üye) Soru : Merhaba, 16.02.2021 tarih ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 7. maddesi ile Yük Taşımacılığı Hizmeti alımlarına 2/10 oranında tevkifat uygulanması zorunluluğu getirildi. burada özellik arz eden bir durum; hizmeti verenle alan arasında başka bir kurumun olması durumu. buradaki ayrımı neye göre yapacağız. hizmete aracılık ettiğimiz kurumlar illaki tevkifatlı olarak düzenlenmesi istiyor. nasıl hareket etmeliyiz?

Cevap : Firmalar doğru ifade ediyor. Taşımacılık hizmetini yüklenen firmanın, bu işi bizzat kendisi yapmayıp, bir başka firmaya devretmesi durumunda, malları taşınanlar tevkifat uygulamayacaktır. Ancak; taşımacılığı fiilen yapan alt firma, taşımacılık hizmetini yapan firmaya düzenleyeceği faturada 2/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.