Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.03.2021 09:56 (Üye) Soru : Merhaba, Yönetmenlik (dizi yönetmenliği) Faaliyetinden dolayı serbest meslek mükellefi olan Müşterim ( KDV GEÇİÇİ MUHTASAR beyanı veriyoruz makbuzlarda kdv %18 ve tevkifat %17 uyguluyoruz) 2020 yılı için geliri 600.000 TL istisna sınırı altında kalıyor fakat haliyle Gelir Vergisi farkı çıktığından ; Telif Hakları Müdürlüğünden Dizi Film Yönetmenliğimize ait Kayıt ve Tescil Belgemiz Mevcut olup; 1- İstisna hükümlerinden yararlanmak için Özelge Talep etmeli miyiz ? 2- Yada Beyanname de istisna edilen kazançlarda Diğer Sütunun da beyan etmemiz yeterli midir ? Yeterli ise beyanname onayı sonrası veya öncesi istisna dilekçesi vermemiz gerekir mi ? sağlıklı günler.

Cevap : % 17 oranındaki GV stopajı GVK 18. maddeye göre vergilendirilen mükellefler içindir Bahsettiğiniz mükellef o gruba girmediği görüşündeyiz. GV stopaj oranı % 20 olacaktır.Elde edilen kazanç için yıllık GV beyannamesi verilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.