Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.03.2021 10:02 (Üye) Soru : Firmam Temmuz Ayında E-Fatura Kullanımına başlayacak, Sorum. Bilgisayar Programına yapılan Modül İlavesi 15.000,00 TL Bu Fatura 267-Bilgisayar Programı Olarak Amortisman Yoluyla 3 Yıl %33,33 Olarak Yazılabilirmi. 2.Sorum Entegratörle anlaşma yapıldı, Yanlız Tek Kontür olarak Toplu olarak 1.760,00 TL Fatura kesildi tarafımıza, Bu Fatura direkt Gider Olarak Kayıtlara alınabilirmi.

Cevap : 1-Evet 2-Gider olarak yazılmaz. Amortismana tabi tutulur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.