Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.03.2021 10:34 (Üye) Soru : Merhaba, KDV Tevkifatları ile ilgili ekteki sorularım için yardımlarınızı arz ediyorum. 1-Son yayınlanan KDV tevkifat tebliğine istinaden, diğer hizmetler altındaki kurum kuruluşlara yapmış oldukları 1000 tl ve üzeri hizmetler için 5/10 KDV tevkifatı uygulaması yapmaları gerekiyor mu? 2-Avukatların Arabuluculuk hizmetleri için mahkemelere kesmekte oldukları makbuzlar da bir istisna bulunuyor mu? Müşteri bununla ilgili bir istisnalarının bulunduğu konusunda duyumu olduğunu belirtiyor 3-Biz Mali Müşavirlerde bu tevkifat uygulamasına dahil miyiz? Saygılarımla,

Cevap : 1-Evet. 2-KDV dahil 1.000 Tl nın üstündeki e-smm makbuzlarında KDV tevkifatı yapılacaktır. Avukatların CMK hizmeti karşılığında savcılıklara düzenledikleri makbuzlarda ve Adalet Bakanlığına bağlı arabulucuların savcılıklara düzenledikleri makbuzlarda 35 nolu KDV Genel Tebliği uyarınca 5/10 KDV tevkifatı uygulamaları gerekir. ADALET BAKANLIĞI 5018 SAYILI YASAYA TABİDİR. 3-Aşağıdaki belirtilen kurum ve kuruluşlara KDV dahil 1.000 Tl nın üstündeki e-smm makbuzlarında KDV tevkifatı yapılacaktır. KAPSAM KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. KAPSAM da belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan Tebliğde belirtilmeyen DİĞER BÜTÜN HİZMETLER İçin hizmeti satanlar tarafından hesaplanan KDV den 5/10 oranında tevkifat yapılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.