Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.03.2021 11:49 (Üye) Soru : merhaba, 1. sorum gün içinde tarafımıza kesilen aynı firma toplamda 1.000,00 tl yi geçen bir kaç fatura kesiyor ve her bir faturasına tevkifat uyguluyor, örnek 600 tl,500 tl, 700 tl gibi toplamda 1.000,00 TL yi geçtiği için parça parça tevkifatlı fatura kesilebilir mi? 2. sorum müşterimiz adına nakliye işlemi yaptırdık ve faturası firmamıza kesildi tevkifatlı olarak, bizde müşterimize bu faturayı nakliye olarak fatura edeceğiz faturamızı tevkifatlı mı keseceğiz? teşekkürler.

Cevap : 1-KDV uygulama Gn Teb. aşağıdaki hüküm yer almaktadır. ""Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000.-TL'yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılacaktır."" Bu hükme göre değerlendirme yapınız. 2- Taşımacılık hizmetini yüklenen firmanın, bu işi bizzat kendisi yapmayıp, bir başka firmaya devretmesi durumunda, malları taşınanlar tevkifat uygulamayacaktır. Ancak; taşımacılığı fiilen yapan alt firma, taşımacılık hizmetini yapan firmaya düzenleyeceği faturada 2/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.