Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.03.2021 14:07 (Üye) Soru : Müteahhit firmamız bitişik nizam iki arsada iki ayrı kişiye kaba inşaat yapacak. Her ikisinde de alt taşeron olarak aynı firmayla sözleşme yapacak. Bu durumda 1- sahipleri farklı olan her arsa için sgk dosyası açacağım. Ve numaralarını taşerona vereceğim. Doğru mudur. 2- Her iki işte de biz işçi çalıştırmayacağız sadece alt taşeron çalıştıracak. Bu durumda sgk dosyası açarken işçi saysı ve işe başlama tarihi nasıl olacak. Teşekkürler

Cevap : Asıl işvereni farklı olan her iki işyeri sicil nosu dosya açar ve altında 4 koduyla alt işveren dosyası açılması için alt işveren sözleşmesi düzenler bu sözleşme ile alt işverenler alt işveren dosyası açılması gerekir. 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenlerin, en geç sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihte Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimine işyeri bildirgesi vererek işyeri dosyası açtırmaları gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.