Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.03.2021 15:27 (Üye) Soru : Merhaba , Serbest bölgede çalışan yabancı uyruklu kişi , bir yıl içinde tek işverenden elde ettiği stopaj yoluyla yıl içinde vergilendirilen ücret gelirinin 600.000 TLyi aşması sebebiyle , ayrıca yıllık gelir vergisi beyannamesi verme yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı ile ilgili bilgilerinizi rica ederim.Teşekkürler

Cevap : Yıllık GV beyannamesi verilecektir. Serbest bölgedeki iş venden alınan ücretin yıllık tutarının 600.000 TL’lik limiti aşması nedeniyle yıllık beyanname verilmesi gerekecektir. Böyle bir durumda serbest bölgeden alınan ücret üzerinden yıl içinde hesaplanan stopaj tutarı dahil ödenen stopajların tamamı hesaplanacak vergiden mahsup edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.