Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.03.2021 15:42 (Üye) Soru : AVUKATLIK,ARABULUCULUK HİZMETİNDEN KDV HALA %8 VE TEVKİFATTA UYGULACAKMI

Cevap : BAZI AVUKATLIK HİZMETLERİ % 8 ORANINDA KDV TABİDİR. 01.10.2019 tarihli ve 1594 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin (B) bölümüne 32 nci sıra eklenmiş olup bu sıra gereğince; “----Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, -----Vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; -----İş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerine 02.10.2019 tarihinden itibaren %8 oranında KDV uygulanmaktadır. Avukatlık hizmetlerinde indirimli (%8) KDV oranı yukarıda sayılan hizmetlerle sınırlıdır. Diğer Avukatlık hizmetleri İÇİN % 18 KDV oranı uygulanır. KDV TEVKİFATI ; 01/03/2021 Tarihinden itibaren Avukatların SMM lerin YMM lerin ve diğer Serbest meslek erbapları tarafından aşağıdaki kurum ve kuruluşlara hizmet vermeleri halinde düzenlenecek e-smm da hesaplanan KDV için 5/10 oranında KDV tevkifatı yapacaklar. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler " " KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN , **5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, **Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, **Döner sermayeli kuruluşlar, **Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, **BANKALAR , SİGORTA ve reasürans şirketleri, ** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları **Kalkınma ajanslarına ifa (yapılan ) edilen ve TEBLİĞDE ÖZEL OLARAK BELİRLENMEYEN DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA SÖZ KONUSU ALICILAR TARAFINDAN (5/10) ORANINDA KDV TEVKİFATI UYGULANIR.”
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.