Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.03.2021 14:07 (Üye) Soru : İşyerimizde fiili hizmet süresi bildirgesine tabi olarak çalışacak işçiler bulunmaktadır. Fiili hizmet süresi bildirgesini vermeden önce Sosyal güvenlik Kurumundan bir tespit ve olur yazısı almak zorunluluğu varmıdır?

Cevap : Sigortalıların fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirilebilmeleri için, öncelikle 5510/40. maddenin ikinci fıkrasındaki tablonun birinci sütununda yer alan işyerlerinde çalışıyor olmaları gerekiyor. Dolayısıyla, fiili hizmet süresi zammı (FHZ) kapsamındaki bildirimlerin sadece tabloda belirtilen işyeri işverenlerince ve maruz kalınan riskin ağırlığıyla orantılı olan belge türü seçilerek yapılması icap etmektedir. Bu amaçla Sosyal Güvenlik Kurumunca hangi işyerlerinin FHZ’li bildirim yapabileceği NACE koduna (işyeri sicil numarasının 2.3.4.5. rakamlarına) göre belirlenmiş ve belirlenen NACE kodunda tasnif edilmiş işverenlerin seçebilecekleri FHZ’li belge türleri de ilgili NACE kodlarına tanımlanmıştır. NACE kodu ve FHZ’li belge türleri SGK tarafından yapılan tanımlamalara uygun olan işverenler, ilgili SGK müdürlüklerine gitmeden e-Bildirge ekranlarından FHZ kapsamında çalışan sigortalıların bildirimlerini yapabileceklerdir. İşyerinin 5510/40. maddenin ikinci fıkrasındaki tablonun birinci sütununda belirtilen alanlarda faaliyet gösteriyor olmasına rağmen e-Bildirge ekranlarında FHZ’li belge türünün seçilmesine izin verilmediği takdirde işyerinin NACE kodununun düzeltilmesi amacıyla, işyerinin vergi levhasıyla veya vergi dairesinden alınacak işkolu kodunu gösteren resmi yazı ile birlikte ilgili SGK Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekecektir. İlgili SGK Müdürlüğünce NACE kodunun düzeltilmesi halinde başkaca bir işleme gerek olmaksızın e-Bildirge ekranından ilgili FHZ’li belge türünün seçilmesi mümkün olacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.