Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.03.2021 12:33 (Üye) Soru : merhaba, işyeri kira geliri için beyanname hazırlarken kiracıların eksik beyan ettiği kira ödemeleri nasıl beyan etmeliyiz , örneğin biz 90.000 tl gelir elde etmişiz kiracı 10.000 tl beyan etmiş, mal sahibinin aldığı 90.000 tlyi aylara göre %10-%20 stopaj tutarlarını belirleyip brüt tutarı ve stopaj kesintisini mi oluşturacağız.?

Cevap : Mal sahibi kiracının stopaj ödemesinin ödeyip ödemediğine bakmaksızın kesilmesi gereken (% 10 veya % 20) GV stopajını hesapladığı vergiden mahsup edilir.Kiracının GV stopajını eksik veya hiç ödememiş olmasından sorumluluğu yoktur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.