Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.03.2021 12:41 (Üye) Soru : 01.03.2021 Tarihinden geçerli olan Katma Değer Vergisi Kısmi Tevkifat uygulamasında belirlenen "Yukarıda Bildirtilenler dışında Diğer hizmetleri (Kamu Kurum ve Kuruluşlar, Bankalar, Sigorta Firmaları, Meslek Odalıları VB kurumların aldığı tüm diğer hizmetlerin tevkifatı 5/10 olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda Avukatların İcra Dairesi, CMK, ve Adalet Bakanlıklarına bağlı kurumlara düzenlemiş oldukları Serbest Meslek Makbuzlarında Tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hususunun bildirilmesini arz ederiz. Ayrıca, Şifahi görüşmelerde Adalet Bakanlığına bağlı Kurumların konudan haberdar olmadıkları, tevkifat uygulaması olmayacağını ve baronun ile yapılan görüşmelerde bu söylemi desteklediği bilinmektedir. Konunun açıklanmasını arz ederiz.

Cevap : Avukatların CMK hizmeti karşılığında savcılıklara düzenledikleri makbuzlarda ve Adalet Bakanlığına bağlı arabulucuların savcılıklara düzenledikleri makbuzlarda 35 nolu KDV Genel Tebliği uyarınca 5/10 KDV tevkifatı uygulamaları gerekir. ADALET BAKANLIĞI 5018 SAYILI YASAYA TABİDİR. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 – “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler " " KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN , **5018 SAYILI KANUNA ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, **Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, **Döner sermayeli kuruluşlar, **Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, **Bankalar ,sigorta ve reasürans şirketleri, ** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları **Kalkınma ajanslarına ifa (yapılan ) edilen ve TEBLİĞDE ÖZEL OLARAK BELİRLENMEYEN DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA SÖZ KONUSU ALICILAR TARAFINDAN (5/10) ORANINDA KDV TEVKİFATI UYGULANIR.” ADALET BAKANLIĞININ BARONUN TEBLİĞİ HAKKINDA BİLGİSİ YOK İSE BU DURUM ONLARIN EKSİKLİĞİDİR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.