Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.03.2021 12:54 (Üye) Soru : Merhaba Üstad, serbest meslek erbabı gelir vergi matrahı 30.000 , sahibi olduğu işyeri kira geliri 20.000( 49.000 istisna tutarının altında ), toplam kazanç 50.000 olduğu için , toplam matrah tutarı kaynaklı işyeri kira geliri beyan edilecekmidir, yoksa 30.000 üzerinden mi, beyanname verilecektir.

Cevap : GVK 86/1-c madde hükmüne göre 30.000+20.000=50.000 TL olarak yıllık beyanname de toplanarak beyan edilir. ( Toplam gelir 49.000 TL nin üstünde olduğu için) Hesaplanan vergiden kesilen vergiler mahsup edilir.Sadece iş yeri kira geliri olsa idi beyan edilmeyecekti (49.000 altında kaldığı için)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.