Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.03.2021 15:47 (Üye) Soru : Merhabalar, Yeni yapılan düzenleme ile kdv tevkifatı kapsamı genişletilmişti. Bu kapsama mobil elektronik haberleşme firmaları da dahil edilmiştir. Diğer hizmetler başlığı altında alınan hizmet detayları ile eklenen bölümde ise belirli kullanıcılar arasında gösterilmemiştir. Bu kapsamda firmamız mobil elektronik haberleşme firmalarına ait acentelere veya kendilerine kestiği kiralama hizmeti faturasında kdv tevkifatı yapmakla sorumlu mudur ? Geri dönüşleriniz için şimdiden teşekkür ederim. İyi Çalışmalar.

Cevap : "mobil elektronik haberleşme firmaları " tanımı yok Yeni düzenlemede ; Diğer hizmetler için; KAPSAM KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. KAPSAM da belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan Tebliğde belirtilmeyen DİĞER BÜTÜN HİZMETLER İçin hizmeti satanlar tarafından hesaplanan KDV den 5/10 oranında tevkifat yapılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.