Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.03.2021 09:11 (Üye) Soru : Soru: Merhaba, KDV Tevkifatları ile ilgili ekteki sorularım için yardımlarınızı arz ediyorum. 1-Son yayınlanan KDV tevkifat tebliğine istinaden, diğer hizmetler altındaki kurum kuruluşlara yapmış oldukları 1000 tl ve üzeri hizmetler için 5/10 KDV tevkifatı uygulaması yapmaları gerekiyor mu? 2-Avukatların Arabuluculuk hizmetleri için mahkemelere kesmekte oldukları makbuzlar da bir istisna bulunuyor mu? Müşteri bununla ilgili bir istisnalarının bulunduğu konusunda duyumu olduğunu belirtiyor 3-Biz Mali Müşavirlerde bu tevkifat uygulamasına dahil miyiz? Saygılarımla,

Cevap : 1-KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler " " KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN , **5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, **Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, **Döner sermayeli kuruluşlar, **Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, **BANKALAR , SİGORTA ve reasürans şirketleri, ** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları **Kalkınma ajanslarına ifa (yapılan ) edilen ve TEBLİĞDE ÖZEL OLARAK BELİRLENMEYEN DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA SÖZ KONUSU ALICILAR TARAFINDAN (5/10) ORANINDA KDV TEVKİFATI UYGULANIR.” 2- Avukatların CMK hizmeti karşılığında savcılıklara düzenledikleri makbuzlarda ve Adalet Bakanlığına bağlı arabulucuların savcılıklara düzenledikleri makbuzlarda 35 nolu KDV Genel Tebliği uyarınca 5/10 KDV tevkifatı uygulamaları gerekir. (ADALET BAKANLIĞI 5018 SAYILI YASAYA TABİDİR.)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.