Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.03.2021 14:06 (Üye) Soru : MERHABA 10 YILDIR BİR FİRMADA ÇALIŞAN KİŞİ SAĞLIK SORUNLARI NEDENİ İLE İŞTEN AYRILMAK İSTİYOR %70 RAPORU VAR. İŞYERİNDEN TAZMİNAT ALABİLİRMİ NASIL BİR YOL İZLEMELİ TEŞEKKÜRLER

Cevap : İş Kanunu 24/1. maddesi uyarınca iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa veya işçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir ve bu durumda kıdem tazminatı ödenir ancak ihbar tazminatı ödenmez. İşçinin 24/1. maddesi uyarınca sağlık nedeniyle fesih yapabilmesi için iş yerinin özellikleri, işçinin çalışma koşulları, yaptığı işi, yaşı ve hizmet süresi gibi hususlar dikkate alınarak işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olduğunun tespiti gerekmektedir. Bu anlamda, işçinin çalışmasına engel olabilecek bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığının tespiti için tam teşekküllü bir Devlet Hastanesi veya Üniversite Hastanelerinden sağlık kurulu raporu alınmalıdır. Çalışanın sağlık sebepleri nedeniyle bir diğer haklı fesih gerekçesi ise işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilmesidir. Bunun için de, işçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan görüştüğü işveren ya da işverenin diğer bir işçisinin bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulmasıdır. Örneğin bu anlamda verilebilecek en güzel örnek, iş yerinde Hepatit B hastalığı bulunan çalışanın veya işverenin bunu diğer işçilere bulaştırma ihtimalidir. Bu durumda işçinin sürekli olarak görüştüğü ve hastalığı bulaştırma ihtimali olan diğer çalışanlar açısından bu durum sağlık nedenlerine bağlı haklı bir fesih sebebi kabul edilebilir. Bu şartların sağlanması durumunda iş sözleşmesi işçi tarafından sağlık gerekçesiyle haklı nedenle feshedilirse SGK işten çıkış kodu “24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih” seçilmelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.