Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.03.2021 09:16 (Üye) Soru : Merhaba, ticari kazanç yönünden mükellef olan tacirin karı Vergi matrahı 900 TL'dir sahibi olduğu işyeri kira geliri 5.667 TL'dir. Tek işverenden elde ettiği ücret gelir vergisi matrahı ise 41.507 TL'dir. Yıllık gelir vergisi beyannamesinde hangi kazanç unsurlarını dikkate alarak beyannameye vermem gerekir ?

Cevap : Sadece Ticari kazanç beyan edilir. GMSİ (iş yeri) ve Ücret beyan edilmez. İş yeri kira tutarı Brüt 49.000 TL nin üstünde olmadığı ve tek işverenden elde edilen ücret beyan dışıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.