Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.03.2021 11:48 (Üye) Soru : İyi çalışmalar Mükellefimiz ilk iş yeri açılış dosyasını 04.02.2021 tarihinde yapıp işçi işe başlama tarihi 05.02.2021 dir.İşçi şubat ayında işe düzensiz gelmiştir.toplamda 1hafta .İşten çıkışını hangi kodla yapmamız gerekmektedir.Şubat ayındaki bildirge süresinin tam mı göstermeliyiz herhangi bir cezai işlemle karşılaşmamak adına

Cevap : 25/II g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi. nedeni ile ihtar çekmeniz ve ihtara cevap alamıyorsanız ihbar öneli+6 işgünü ile 25/II devamsızlık nedeniyle çıkışını yapabilirsiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.