Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.03.2021 11:59 (Üye) Soru : İkale Sözleşmesiyle iş akdi feshinde; a)-Kıdem Tazminatı ödenmesinde bir sakınca var mıdır? b)-İş akdi fesih yasağına bir halel getirir mi? Saygılarımla.

Cevap : İkale sözleşmesi ile iş sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde işten çıkış kodu 22-Diğer Nedenler olmaktadır. Bu kod ise iş-kur tarafından feshe izin verilen kodlar arasında yer almamaktadır. İkale sözleşmesi ile iş sözleşmesinin sonlandırılması esasen fesih olarak değerlendirilmemesine rağmen işveren tarafından fesih yasağı incelemelerinde işten çıkış koduna göre hareket edilmesi nedeniyle ikale sözleşmesi fesih yasağı kapsamına girmektedir.Yargı kararlarına göre; ikale sözleşmesiyle çalışana kıdem ve ihbar tazminatları ödense bile ilaveten (ikale talebi de işverenden gelmişse) makul yarar içerecek bir tutarda ödeme yapılması da gerekiyor.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.