Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.03.2021 12:04 (Üye) Soru : üstadım kolay gelsin 5.500.000 TL malzeme 1500.000 TL arıtma tesis inşaat işçiliği toplam 7.000.000 TL ye arıtma tesisi yapılıyor ve sözleşmede malzeme bedeli ve işçilik bedeli ayrı yazıyor. Asgari işçilik hesabında 1500.000 TL mi kullanılacak 7.000.000 TL mi baz alınacak saygılarımla

Cevap : MALZEMELİ İŞÇİLİK İÇEREN FATURALAR Malzemeli işçilik faturaları; içeriğinde hem malzeme bedelinin hem de işçilik bedelinin yer aldığı ve malzeme bedelinin faturayı düzenleyen tarafından karşılandığı faturalardır. Örneğin; “ahşap doğrama ve montajı” içerikli faturada, ahşap malzemesi faturayı düzenleyen tarafından temin edilmiş ve montajı da yapılmış ise malzemeli işçilik faturası olarak dikkate alınmalıdır. Malzemeli işçilik faturaları ihale konusu işlerde istihkak tutarından, özel bina inşaatlarında ise yaklaşık maliyet bedelinden düşülmektedir. Faturalarda malzeme bedeli ile işçilik tutarı birlikte veya ayrı ayrı gösterilmiş olsa bile, her iki tutarın toplamı, malzemeli işçilik olarak dikkate alınmalıdır. Örneğin, kalorifer kazanı imalat bedeli 100,00 YTL, montaj bedeli 10,00 YTL olarak faturada ayrı olarak belirtilse ya da “kalorifer kazanı imalatı ve montajı” 110,00 YTL olarak faturada birlikte belirtilse de toplam KDV’siz fatura tutarı malzemeli işçilik olarak dikkate alınmalıdır. Nakliye faturalarında ayrık bir durum söz konusudur. Nakliye bedeli ile malzeme bedeli fatura da ayrı ayrı yer almışsa bu durumda fatura da yer alan nakliye tutarı malzemeli işçilik bedeli olarak dikkate alınmalıdır. Malzeme bedeli ile nakliye bedeli birlikte yer almışsa fatura dikkate alınmamalıdır. Örneğin, faturada kum ve nakli olarak 150,00 YTL kayıtlı ise fatura dikkate alınmamalı, kum bedeli 100,00 YTL, nakliye bedeli 50,00 YTL olarak kayıtlı ise bu durumda sadece nakliye bedeli olan 50,00 YTL malzemeli işçilik olarak dikkate alınmalıdır. Makine parkına sahip “nakliye ve hafriyat” faaliyet konusunu kapsayan devamlı bir işyeri bulunan işverenlerin faturaya dayanmayan, istihkak raporlarından tespit olunan hafriyat ve nakliyat bedellerinin tamamının, malzemeli işçilik olarak dikkate alınabilmesi için; - İşverenin makine parkının bulunması, - İşverenin makine parkından dolayı Kurum’da tescilli işyeri bulunması, - Makine parkına ilişkin devamlı işyerinde çalışan işçilerin ihale konusu işe ilişkin işyerinden Kurum’a bildirilmemiş olması, - Harfiyat ve nakliyat işleri için diğer firma ve şahıslardan alınan faturalı ödemelerin dikkate alınmamış olması gerekmektedir. Örneğin, işveren ihale yolu ile bir inşaat işi almıştır ve iş makineleri mevcuttur. İşveren ihale konusu işin nakliye ve hafriyat işlerini devamlı işyeri işçileri ile yaptığını iddia etmektedir, devamlı işyeri sigortalıları da ihale konusu işten dolayı tescil edilen işyerinden bildirilmemiş ise diğer şahıs ve firmalardan alınmış olan faturalar dan hiçbiri dikkate alınmamak şartıyla, hak ediş raporlarında nakliye ve hafriyat için belirlenen bedelin tamamı malzemeli işçilik olarak dikkate alınabilir. Hazır beton faturaları, malzemeli işçilik faturası olarak dikkate alınmalı ve ihale konusu işlerde istihkak bedelinden, özel bina inşaatı işlerinde ise maliyet bedelinden düşülmelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.