Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.03.2021 14:05 (Üye) Soru : ABC firması nakliye için XYZ firmasına nakliye hizmeti alıyor 10.000 + KDV XYZ firması nakliye işini KLM firmasına yaptırıyor 8.000 + KDV Bu durumda; XYZ firmasının ABC firmasına nakliye için düzenleyeceği 10.000+ KDV fatura 2/10 kdv tevkifatı olur mu? KLM firmasının nakliye hizmeti için XYZ firmasına düzenleyeceği 8.000 TL + KDV fatura için 2/10 kdv tevkifatı olur mu? Not: Nakliye İşini Yaptıran ABC (XYZ firmasına yaptırıyor) Nakliye İşini Alan XYZ (Nakliye işini KLM firmasına yaptırıyor) Nakliye Hizmetini Veren KLM firmasıdır (İşi XYZ den Almış Nakliye Hizmetini Veren) Kolay Gelsin

Cevap : Örneğinizi aşağıdaki tanımlamaya göre uyarlayınız. "Taşımacılık hizmetini yüklenen firmanın, bu işi bizzat kendisi yapmayıp, bir başka firmaya devretmesi durumunda, malları taşınanlar tevkifat uygulamayacaktır. Ancak; taşımacılığı fiilen yapan alt firma, taşımacılık hizmetini yapan firmaya düzenleyeceği faturada 2/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır."
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.