Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.03.2021 17:09 (Üye) Soru : Merhaba bir firmanın personele vermiş olduğu yemek kartı ücreti günlük 27,50TL dir. Ancak fatura bedeli üzerinden belirli bir yüzde iskonto yapılmış (faturada iskonto diye gösterilmemiş) insan kaynakları bordro yaparken fatura bedelindeki tutarı baz almış kişi bazı 26,48 TL ama gerçekte personele yatan bedeli günlük 27,50TL ve 26,48TL üzerinden bordrolaştırmış ve eksik hesaplanmış bunun düzeltme işlemi (gerek bordro gerekse beyannamede) için ne yapmamız gerekir?

Cevap : Bordroda ve beyannamede düzeltme yapılması gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.