Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.03.2021 09:48 (Üye) Soru : Merhaba avukat mükelleflerimiz tarafından 01.03.2021 tarihinden itibaren tebliğde belirtilen alıcılara yapılan danışmanlık hizmeti kdv tevkifatı oranı nedir ? 2-Belirli alıcılara Dava dosyalarından dolayı tek seferlik kesilen makbuzlarda kdv tevkifatı uygulanacakmıdır. Uygulanacaksa Kdv tevkifat oranı nedir.( örneğin bir dava dosyasına istinaden devlet hastanesine kesilen serbest meslek makbuzu ) teşekkürler. iyi çalışmalar.

Cevap : KDV oranı % 18 dir. KDV dahil 1.000 Tl nin üstündeki makbuzda 5/10 oranında KDV tevkifatı yapılır. 01/03/2021 Tarihinden itibaren Avukatların SMM lerin YMM lerin ve diğer Serbest meslek erbapları tarafından aşağıdaki kurum ve kuruluşlara hizmet vermeleri halinde düzenlenecek e-smm da hesaplanan KDV için 5/10 oranında KDV tevkifatı yapacaklar. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler " " KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN , **5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, **Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, **Döner sermayeli kuruluşlar, **Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, **BANKALAR , SİGORTA ve reasürans şirketleri, ** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları **Kalkınma ajanslarına ifa (yapılan ) edilen ve TEBLİĞDE ÖZEL OLARAK BELİRLENMEYEN DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA SÖZ KONUSU ALICILAR TARAFINDAN (5/10) ORANINDA KDV TEVKİFATI UYGULANIR.”
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.