Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.03.2021 12:34 (Üye) Soru : Merhaba, 19.01.2021 tarihinde kıdem tazminatına esas yazı ile işten çıkışı yapılan personelin 27.01.2021 tarihinde 01-Tüm sigorta kolları ile işe girişi yapılmıştır. Kişi 01.02.2021 tarihinden itibaren de aylık almaya başladığını 15.03.2021 tarihinde işverene bildirmiştir. Ancak sigortalının Şubat 2021 dönemi APHB 01-Tüm sigorta kolları ile verilmiştir. Bu durumda yapılması gereken düzeltmeler ile ilgili bilgi ve tavsiyelerinizi rica ederim.Teşekkür ederim

Cevap : İşe giriş bildirgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi sırasında 4/a (SSK) statünden emekli olanlar için sigorta kolunun (0) Tüm sigorta kollarının seçilmesi halinde bu kişilerin emekli aylığı aldıkları hususunda uyarı mesajı verilmektedir. Dolayısıyla bu vatandaşların neredeyse tamamına yakın kısmının tercihlerini sosyal güvenlik destek primi yönünde (aylıklarının kesilmemesi yönünde) kullandıkları dikkate alındığında, bu uyarı mesajı vasıtasıyla e-SGK kullanıcılarının hatalı giriş yapmaları da büyük ölçüde engellenmektedir. Ancak, 4/b (Bağkur) veya 4/c (Emekli Sandığı) statüsünden emekli aylığı almakta iken 4/a kapsamında yeniden çalışmaya başlayanlar için işe giriş bildirgesi düzenlenirken, sigortalının emekli aylığı aldığı yönünde bir uyarı mesajı verilmediğinden, bu kişiler için 4/b veya 4/c statüsünden emekli aylığı alıp almadığı hususu kendilerine de sorulmadığı takdirde, sigorta kolu (0) Tüm Sigorta Kolları seçilebilmekte, haliyle almakta oldukları aylıkları emekli çalışanın tercih de etmemesine rağmen kesilebilmektedir. Sigorta kolunun hatalı seçilmesi halinde aylığın ödenmediği tarihi izleyen ayın sonuna kadar düzeltme müracaatında bulunulması gerekiyor. Yeniden çalışmaya başlayan emekli çalışanın sigorta kolu tercihinin hatalı girilmesi nedeniyle emekli aylığının kesildiği durumlarda, 2018/38 sayılı Genelgede, aylığın ödenmediği tarihi izleyen ayın sonuna kadar tüm sigorta kollarına tabi bildirimin sosyal güvenlik destek primine dönüştürülmesi hususunda başvuruda bulunulması gerektiği, aksi halde bu tarihten sonraki dönüştürme taleplerinin dikkate alınmayacağı açıklanmıştır Emekli çalışan adına düzenlenen işe giriş bildirgesinde (8) Sosyal Güvenlik Destek Primi tercih edilmesi gerekirken (0) Tüm Sigorta Kolları (Zorunlu) tercih edilmiş, ayrıca aylık prim ve hizmet belgesi de (2) nolu Sosyal Güvenlik Destek Primi yerine (1) nolu Tüm Sigorta Kolları/Yabancı Uyruklu Sigortalı belge türü tercih edilerek e-Bildirge veya MUHSGK kanalıyla gönderilmiş ise, öncelikle e-Bildirge V2 uygulamasında tahakkuk nedeni “(D) Belge türü ve/veya kanun numarası değişikliği” seçeneği işaretlenerek, -1 nolu belge türü ve ilgili kanun numarası için iptal nitelikte -2 nolu belge türü için asıl veya ek nitelikte Aylık prim ve hizmet belgelerinin SGK’ya gönderilmesi gerekiyor. Sonrasında, emekli çalışanın işe giriş bildirgesinde sigorta kolunun (8) Sosyal Güvenlik Destek Primi tercih edilmesi gerekirken sehven (0) Tüm Sigorta Kolları (Zorunlu) tercih edilmesi nedeniyle emekli aylığının kesildiğini, bu nedenle işe giriş bildirgesinde beyan edilen sigorta kolunun (8) Sosyal Güvenlik Destek Primi olarak düzeltilmesi, ayrıca e-Bildirge V2 uygulaması üzerinden gönderilen iptal ve asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin işleme alınarak emekli çalışanın aylığının yeniden bağlanmasının talep edilmesi gerekiyor. İşyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine dilekçe ile yapılacak başvurunun ekine de, sigortalı adına daha önce düzenlenmiş işe giriş bildirgesi ile sigortalının sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmak istediğini ifade eden yazılı beyanının (SSİY/58. maddede yer alan tercih bildirim formu kaldırılmıştır.) eklenmesi gerekiyor.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.