Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.03.2021 11:10 (Üye) Soru : Üstadım merhaba, 2020 Yılında beyan sınırı altında Kar payı elde eden (MSİ- 97.000 TL. Brüt kar kap payı elde etmiş -1/2 istisna olduğu için kalan kar payı 48,500 TL.istisna kapsamında beyana tabi değil), Gerçek kişi stopaja tabi kira ve ücret dolayısıyla Gelir V. beyannamemesi vermek zorunda olsa dahi istisna kapsamında olan Kar payı rakamını (48.500 TL.yi) beyannameye dahil etmeyecek değilmi? Bilgi için teşekkür ederim.

Cevap : Kira geliri ile Kar payı toplamı 2020 yılı için 49.000 TL nin üstünde olması halinde yıllık beyanname vrilir.(GVK. 86/1-c) Tek işverenden elde edilen Gayrisafi ücreti 600.000 TL nın altında ise beyannameye dahil edilmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.