Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.03.2021 12:22 (Üye) Soru : Merhabalar danışmanlık işi yapan firmama müşteriler tarafından tevkifatlı kesilecek denmiş fakat baktığımda belirlenmiş alıcılar olduğunda tevkifatlı kesmesi gerektiğini yorumladım fakat netleştiremedim mükellef her türlü ekonomi bakanlığı olsun diib kapama yatırım teşvik aylık danışmanlık gibi hizmetler vermektedir.yani herkese tevkifatlı kesebilir mi bugüne kadar hep 18 kdv li kestik.Ayrıca avukatlarda danışmanlık yaptığı herkese tevkifatlı fatura kesebilirmi?

Cevap : 01/03/2021 Tarihinden itibaren Avukatların, SMM lerin YMM lerin ve diğer Serbest meslek erbapları veya sorunuzdaki DANIŞMANLIK ŞİRKETİ tarafından aşağıdaki kurum ve kuruluşlara hizmet vermeleri halinde düzenlenecek e-smm da hesaplanan KDV için 5/10 oranında KDV tevkifatı yapacaklar.(KDV ORANI % 18 DİR) KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler " " KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN , **5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, **Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, **Döner sermayeli kuruluşlar, **Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, **BANKALAR , SİGORTA ve reasürans şirketleri, ** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları **Kalkınma ajanslarına ifa (yapılan ) edilen ve TEBLİĞDE ÖZEL OLARAK BELİRLENMEYEN DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA SÖZ KONUSU ALICILAR TARAFINDAN (5/10) ORANINDA KDV TEVKİFATI UYGULANIR.”
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.