Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.03.2021 15:28 (Üye) Soru : Merhaba , aşağıdaki soruma istinaden soru yönlendirmişsiniz . Hayır kar payı yok . Hisse senedi varmış 21.000,00 TL ona istinaden aşağıdaki rakamlar brüt ve stopaj çıkıyor . Beyan etmeli miyim ? defter beyan mükellefimin yıllık gelir vergisi beyanını yaparken kesinti listesinde MSİ olarak hisse senedi bilgisi çıkıyor . Brüt : 48,47 vergi 7,27 TL Mükellef zarar ile kapatıyor 2020 yi bu MSi ni bildirmek zorunda mıyım ? Teşekkürler Cevap:Sayın, Elde ettiğiniz Kar payımı var mı ? Varsa tutarı nedir ?. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi

Cevap : Müşteri yok diyor ama 48.47 TL kar payı almış ki GV stopajı yapılmış. 48,47 % 15 = 7,27 TL Mükellefin Ticari kazancı veya serbest meslek kazancı 2020 için 49.000 TL aşmış olsa idi ; Kar payının 1/2 si (24,42 TL) beyannameye dahil edilecekti .Zarar olduğu için beyannameye eklenmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.