Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.03.2021 15:59 (Üye) Soru : Merhaba, Serbest meslek erbabı olan mükellef, 2 yıldan daha uzun süre 2020 yılında elinde çıkardığı gayrimenkulden elde ettiği gelir hesaplama yapılınca değer artış kazancı tahakkuk etmiyorsa ayrıca beyannamede bildirmez sadece serbest meslek kazancını beyan ederse bir sorunla karşılaşır mı?

Cevap : Fark yok ise beyan edilmez. Aşağıdaki bilgi notunu inceleyiniz. DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI İSTİSNASI VE HESAPLAMASI (GVK Mük.Md.80) İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler (miras) hariç ) gayrimenkullerin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar, Bir takvim yılında elde edilen değer artış kazancının 2020 yılı için 18.000 TL’sı 2021 yılı için 19.000 TL’sı gelir vergisinden istisna olup aşan kısmı vergiye tabidir. Değer artışı kazancının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılarak, değer artışına konu olan Menkul Kıymet veya Gayrimenkulün alış bedelinin yükseltilmesi sağlanır. (GVK Mük.Md.81) Alış Bedeli x Satıştan Önceki Aya İlişkin Yİ-ÜFE Arttırılmış Maliyet Bedeli = -------------------------------------------------------------------- Alış Tarihinden Önceki Aya İlişkin Yİ-ÜFE GVK ‘nun Mükerrer 81.maddesinin son fıkrasına göre; mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere TÜİK’çe belirlenen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE )artış oranında artırılarak tespit edilir Şu kadar ki, bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerinde olması şarttır. Ancak artış oranının % 10’nun altında kalması halinde yukarıdaki gibi maliyet artış hesaplaması yapılamaz. Alış ve satış arasındaki fark kâr olarak belirlenir, ilgili yıl istisnası düşüldükten sonra Gelir Vergisi Matrahına ulaşılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.