Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.03.2021 10:53 (Üye) Soru : limited şirket olan bir mükellefimde hisse devri yapıldı.sorum hisse devreden ortağın elde ettiği değer artış kazancı ile ilgili.Mükellefim olan limited şirketin kuruluş tarihi 2008 yılı o tarihte kuruluş sermayesi 10.000,00 tl ve hepsi devreden ortağa ait daha sonra 2018 yılında sermaye artırımı yapılmış ve firmanın sermayesi 2.000.000,00 tl olmuştur yine tüm hisseler devreden ortağa ait.2021 yılında hisse devri ile devreden ortak 1.800.000,00 tl değerindeki hissesini aynı bedelle devretmiştir.hisse devri değer artış kazancını nasıl hesaplayacağız bu veriler yeterlimidir.devreden ortağın hisseleri edinip maliyeti nasıl hesaplanır.yardımınız için teşekkür ederim

Cevap : Hissesini satan ortak hisseyi sahip olduğu tarihlerde satış tarihine kadar olan süre için enflasyondan arındırma hesabı yapacak. örnek 2008 de sahibi olduğu hisse için satış tarihine (2021) kadar, 2018 de artırdığı sermayeden dolayı artırılan sermayedeki hisse tutarı ile satış tarihine kadar değerleme yapacak Değerleme aşağıdaki formül ile yapılır. Satış bedelinden değeri artırılmış tutar arasındaki fark dan istisna indirilir kalan tutar Değer artış kazancı olarak beyan edilir. DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI İSTİSNASI VE HESAPLAMASI (GVK Mük.Md.80) Bir takvim yılında elde edilen değer artış kazancının 2020 yılı için 18.000 TL’sı 2021 yılı için 19.000 TL’sı gelir vergisinden istisna olup aşan kısmı vergiye tabidir. GVK''nın mükerrer 80. maddesinin 4.fıkrasına göre, Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancıdır. Limited şirketlerde, hisse devri için, şirket hissesi ne zaman satılırsa satılsın, bundan doğan kazanç “değer artış kazancı” olarak gelir vergisine tabi tutulacaktır. Kazancın hesaplanmasında, hissenin iktisap (edinme) bedeline endeksleme yapılacak ve istisna uygulanacaktır. Değer artışı kazancının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılarak, değer artışına konu olan Menkul Kıymet alış beldelinin yükseltilmesi sağlanır. (GVK Mük.Md.81) Alış Bedeli x Satıştan Önceki Aya İlişkin Yİ-ÜFE Arttırılmış Maliyet Bedeli = -------------------------------------------------------------------- Alış Tarihinden Önceki Aya İlişkin Yİ-ÜFE GVK ‘nun Mükerrer 81.maddesinin son fıkrasına göre; mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere TÜİK’çe belirlenen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE )artış oranında artırılarak tespit edilir Şu kadar ki, bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerinde olması şarttır. Ancak artış oranının % 10’nun altında kalması halinde yukarıdaki gibi maliyet artış hesaplaması yapılamaz. Alış ve satış arasındaki fark kâr olarak belirlenir, ilgili yıl istisnası düşüldükten sonra Gelir Vergisi Matrahına ulaşılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.